COleControl::OnDrawMetafile

s&anal void OnDrawMetafile ( cdc * pDC, const CRectamp; rcBounds );

Parametreleri

pDC

Çizim oluştuğu aygıt içeriği.

rcBounds

Dikdörtgen alanın sınır dahil olmak üzere denetimin.

Açıklamalar

Belirtilen meta aygıt içeriğini kullanarak belirtilen sınırlayıcı dikdörtgenin içinde ole denetimi çizmek için çerçeve tarafından çağrılan. Varsayılan uygulama OnDraw işlevini çağırır.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::OnDraw, COleControl::DrawContent, COleControl::DrawMetafile

Index