COleControl::OnDraw

sanal void OnDraw ( cdc * pDC, const CRectamp; rcBounds, const CRect & rcInvalid );

Parametreleri

pDC

Çizim oluştuğu aygıt içeriği.

rcBounds

Dikdörtgen alanın sınır dahil olmak üzere denetimin.

rcInvalid

Geçersiz denetim dikdörtgen alanı.

Açıklamalar

Adı tarafından belirtilen aygıt içeriğini kullanarak belirtilen sınırlayıcı dikdörtgenin içinde ole denetimi çizmek için çerçeve.

OnDraw genellikle ekran görüntüsü için bir ekran aygıt içeriğini pDCgeçen denir. RcBounds parametresi, dikdörtgen (göreli olarak onun geçerli eşleme modu) hedef aygıtın bağlamındaki tanımlar. RcInvalid parametresi geçersiz olan gerçek bir dikdörtgendir. Bazı durumlarda bu rcBounds daha küçük bir alanı olacak.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::OnDrawMetafile, COleControl::DrawContent, COleControl::DrawMetafile

Index