COleControl::OnDoVerb

sanal bool OnDoVerb ( uzun iVerb, lpmsg lpMsg, hwnd hWndParent, lpcrect lpRect );

Dönüş değeri

Arama başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

iVerb

Çağrılacak denetim fiil dizini.

lpMsg

Çağrılacak fiil nedeniyle Windows ileti işaretçi.

hWndParent

Denetimin üst pencere tanıtıcısı. Fiil yürütme bir pencere (veya) oluşturursa, hWndParent üst olarak kullanılmalıdır.

lpRect

Koordinatları göreli olarak kapsayıcı denetiminin içine kopyalanacak rect yapısı için işaretçi.

Açıklamalar

Konteyner Rpc_e_serverfault üye işlevini çağırdığında çerçeve tarafından denir. Varsayılan uygulama çağırma işleve uygun belirlemek için on_oleverb ve on_stdoleverb ileti eşleme girdilerini kullanır.

Fiil varsayılan işleme değiştirmek için bu işlevi geçersiz kılma.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: on_oleverb, on_stdoleverb, COleControl::OnEnumVerbs

Index