COleControl::OnClose

sanal void OnClose ( dword dwSaveOption );

Parametreleri

dwSaveOption

Nesne yükleme önce kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirten bayrak. Geçerli değerler:

Açıklamalar

Kapsayıcı denetiminin IOleControl::Close işlevi çağrıldığında çerçeve tarafından denir. Varsayılan olarak, değiştirilmiş olan ve dwSaveOption OLECLOSE_SAVEIFDIRTY ya da oleclose_promptsave ise OnClose Denetim nesnesi kaydeder.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index