COleControl::OnClick

sanal void OnClick ( ushort iButton );

Parametreleri

iButton

Bir fare düğmesi dizin. Aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

Açıklamalar

Çerçeve tarafından zaman fare düğmesini tıklattığınız veya DoClick hisse senedi yöntemi çağrılan denir. Varsayılan uygulama COleControl::FireClick çağırır.

Bu üye işlevi değiştirmek veya varsayılan işleme genişletmek için geçersiz kılma.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::DoClick, COleControl::FireClick

Index