COleControl::OnBorderStyleChanged

sanal void OnBorderStyleChanged ( );

Açıklamalar

Hisse senedi BorderStyle özelliğinin değeri değiştiğinde çerçeve tarafından denir. Varsayılan uygulama InvalidateControl çağırır.

Sonra bu özellik değişikliklerinin bildirimi isterseniz bu işlevi geçersiz kılma.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::SetBorderStyle, COleControl::InvalidateControl

Index