COleControl::OnBackColorChanged

sanal void OnBackColorChanged ( );

Açıklamalar

Hisse senedi BackColor özelliğinin değeri değiştiğinde çerçeve tarafından adlandırılan.

Sonra bu özellik değişikliklerinin bildirimi isterseniz bu işlevi geçersiz. Varsayılan uygulama InvalidateControl çağırır.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::GetBackColor, COleControl::InvalidateControl

Index