COleControl::OnAppearanceChanged

sanal void OnAppearanceChanged ( );

Açıklamalar

Borsa görünüm özelliği değeri değiştiğinde çerçeve tarafından adlandırılan.

Sonra bu özellik değişikliklerinin bildirimi isterseniz bu işlevi geçersiz. Varsayılan uygulama InvalidateControl çağırır.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::GetAppearance, COleControl::SetAppearance, COleControl::InvalidateControl

Index