COleControl::OnAmbientPropertyChange

sanal void OnAmbientPropertyChange ( DISPID DISPID );

Parametreleri

dISPID

Değişti, ortam özelliği gönderme kimliği veya birden fazla özellik değiştirdiyseniz DISPID_UNKNOWN.

Açıklamalar

Kapsayıcı bir ortam özelliğinin değeri değiştiğinde çerçeve tarafından adlandırılan.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::GetAmbientProperty

Index