COleControl::Load

void Yük ( lpctstr strNewP&ath, CDataPathPropertyamp; pervane );

Parametreleri

strNewPath

Zaman uyumsuz denetim özelliği mutlak konumunu başvuran yolunu içeren bir dize işaretçisi.

pervane

Bir zaman uyumsuz denetim özelliğini uygulayan bir CDataPathProperty nesnesi.

Açıklamalar

Zaman uyumsuz olarak yüklenen herhangi bir önceki veri sıfırlama ve denetimin zaman uyumsuz özelliğini yeni bir yüklemesini başlatmak için bu işlev çağrısı.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDataPathProperty

Index