COleControl::IsSubclassedControl

virtual bool IsSubclassedControl);

Dönüş değeri

Eğer kontrol sınıflandırma sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Windows Denetim alt sınıfları kontrol eğer belirlemek için çerçeve tarafından çağrıldı. Bu işlevi geçersiz kılmak ve return true , ole alt sınıfların bir Windows Denetim kontrol gerekir.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index