COleControl::IsOptimizedDraw

bool IsOptimizedDraw ( );

Dönüş değeri

Konteyner geçerli çizim işlemi için en iyi duruma getirilmiş çizim destekliyorsa true ; Aksi takdirde yanlış.

Açıklamalar

Konteyner geçerli çizim işlemi için en iyi duruma getirilmiş çizim destekleyip desteklemediğini belirlemek için bu işlevini çağırın. Optimize edilmiş çizim destekleniyorsa, çizim bittiğinde sonra denetimi eski nesneleri (kalemler, Fırçalar, yazı tipleri vb.) aygıt içeriğini seçmeniz gerekir değil.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index