COleControl::IsModified

bool IsModified ( );

Dönüş değeri

Denetimin durumunu son kaydedildiği tarihten sonra değiştirilmiş, sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Denetimin durumunu değiştirilip değiştirilmediğini belirlemek için bu işlevini çağırın. Özellik değeri değiştiğinde bir denetimin değiştirilir.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::SetModifiedFlag

Index