COleControl::InvalidateRgn

void InvalidateRgn ( CRgn * pRgn, bool bErase = gerçek );

Parametreleri

pRgn

Ekran bölgesi, pencerenin istemci koordinatları olarak geçersiz kılmak için ole nesnesi tanımlar bir CRgn nesnesi için bir işaretçi. Bu parametre nullise, tüm nesneyi ölçüde olduğu.

bErase

Geçersiz kılınan bölgede arka silinmesi olup olmadığını belirtir. Eğer doğruarka silinir. Yanlış, arka planda kalır değişmeden kalır.

Açıklamalar

Konteyner pencerenin istemci alanı verilen bölge içinde geçersiz kılmak için bu işlevini çağırın. Bu kapsayıcı içindeki penceresiz denetimleri yeniden çizmek için kullanılabilir. Güncelleştirme bölgede, tüm diğer alanlarda birlikte geçersiz kılınan bölgenin ne zaman boyama için işaretlenmiş sonraki WM_PAINT iletinin gönderildiği.

BErase gerçek güncelleştirme bölgede herhangi bir bölümünde ise, arka planda tüm bölgede, sadece belirli bir parçası silinir.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index