COleControl::InvalidateControl

void InvalidateControl ( lpcrect lpRect = boş );

Parametreleri

lpRect

Geçersiz denetim bölgesi işaretçisi.

Açıklamalar

Kendisini yeniden çizmek için denetimi zorlamak için bu işlevini çağırın. LpRect boş değer varsa, denetimin tümünü yeniden düzenlenmiş. LpRect nullise, bu geçersiz için denetimin dikdörtgen kısmını gösterir. Burada denetim penceresi yok oldu ya da şu anda etkin değil, dikdörtgen yoksayılır ve istemci site için bir çağrı yapılır durumlarda IAdviseSink::OnViewChange üye işlevi. Bu işlevi kullanmak yerine CWnd::InvalidateRect veya :: InvalidateRect.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::Refresh

Index