COleControl::InternalSetReadyState

void InternalSetReadyState ( uzun lNewReadyState );

Parametreleri

lNewReadyState

Denetim için aşağıdaki değerlerden birini ayarlamak için hazırlık durumu:

READYSTATE_UNINITIALIZED

Varsayılan başlatma durumu

READYSTATE_LOADING

Denetim özelliklerini şu anda yükleniyor

READYSTATE_LOADED

Denetim başlatıldı

READYSTATE_INTERACTIVE

İnteraktif olması için yeterli veri kontrolü vardır ama her zaman uyumsuz veri henüz yüklü

READYSTATE_COMPLETE

Tüm verileri denetime sahiptir

Açıklamalar

Denetimin hazırlık durumunu ayarlamak için bu işlev çağrısı.

En basit kontrolleri asla loaded ve interaktifarasında ayırt etmek gerekiyor. Ancak, veri yolu özellikleri destekleyen denetimler en az biraz veri uyumsuz alınana kadar olabilir etkileşimli hazır olmayabilir. Denetim sürede etkileşimli hale denemesi.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::FireReadyStateChange, COleControl::GetReadyState

Index