COleControl::InternalGetText

const CString& InternalGetText ( );

Dönüş değeri

Denetimin metin dizesi başvurusu.

Açıklamalar

Hisse senedi metin veya resim yazısı özelliği, denetimin erişmek için bu işlev çağrısı.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::GetText, COleControl::SetText

Index