COleControl::InternalGetFont

CFontHolder& InternalGetFont ( );

Dönüş değeri

Hisse senedi yazı nesnesi içeren bir CFontHolder nesnesine bir başvuru.

Açıklamalar

Stok kontrol Font özelliğine erişmek için bu işlev çağrısı

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::GetFont, COleControl::SetFont

Index