COleControl::InitializeIIDs

void InitializeIIDs ( const IID * piidPrimary, const IID * piidEvents );

Parametreleri

piidPrimary

İşaretçi denetimin birincil gönderim arabirimin arabirim kimliği.

piidEvents

İşaretçiyi denetimin olay arabirimin arabirim kimliği.

Açıklamalar

Bu işlevi temel sınıfı arabirim kimlikleri kontrol-ecek var olmak istimal bilgilendirmek için denetimin Oluşturucu çağrısı.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index