COleControl::GetWindowlessDropTarget

sanal IDropTarget * GetWindowlessDropTarget ( );

Dönüş değeri

İşaretçiyi nesnenin IDropTarget arabirimi. Pencere yok çünkü, penceresiz bir nesne IDropTarget arabirim kaydı yapılamıyor. Ancak, sürükle ve bırak katılmak için penceresiz bir nesne hala arabirimini uygulayan ve GetWindowlessDropTarget içinde döndürür.

Açıklamalar

Hedefi, bir ole sürükle ve bırak işlemi penceresiz bir denetim istediğinizde GetWindowlessDropTarget geçersiz kılar. Normalde, bu denetimin pencere bırakma hedef olarak kaydedilmesi gerekir. Ancak denetimin kendi penceresi yok olduğundan, kapsayıcı bir bırakma hedefi kendi penceresini kullanırsınız. Denetimi basit bir uygulama için uygun zamanda aramaları konteyner atayabilirler IDropTarget arabirimi sağlamak gerekiyor. Örneğin:

IDropTarget * CMyCtrl::GetWindowlessDropTarget()
{
 nbsp;  m_xDropTarget.addref();
    dönüş & m_xDropTarget;
}

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index