COleControl::GetText

bstr GetText ( );

Dönüş değeri

Denetimin metin dizesi veya hiçbir dize yoksa sıfır uzunluğunda bir dize geçerli değeri.

&Notnbsp;bstr veri türü hakkında daha fazla bilgi için bkz: Veri türleri makrolar ve Globals bölümünde.

Açıklamalar

Bu işlev, Get işlevini stok metin ya da resim yazısı özelliği uygular. Arayan bu işlevi çağırmanız gerekir unutmayın SysFreeString dizesini döndürdü için ücretsiz kaynak. Denetimi uygulama içinde denetimin hisse senedi metin veya resim yazısı özelliğine erişmek için InternalGetText kullanın.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::InternalGetText, COleControl::SetText

Index