COleControl::GetStockTextMetrics

void GetStockTextMetrics ( LPTEXTMETRIC lptm );

Parametreleri

lptm

TEXTMETRIC yapısı için işaretçi.

Açıklamalar

Denetimin stok SelectStockFont fonksiyonu ile seçilebilir Font özelliğini metin ölçümleri ölçmek için bu işlevini çağırın. GetStockTextMetrics işlevi tarafından geçerli metrik bilgileri başarılı olursa lptm işaret TEXTMETRIC yapısı başlatılamıyor veya yapısını sıfırlarla değil başarılı doldurun. Bu işlevi yerine :: GetTextMetrics zaman herhangi bir ole nesne, katıştırılmış gibi denetimler, çünkü kontrol boyama kendilerini meta dosyası işlemek için gerekli.

TEXTMETRIC yapısı varsayılan yazı tipi, SelectStockFont işlevi çağırıldığında yenilenir. Sadece sağladığı bilgiler sağlamak için hisse senedi yazı tipini seçerek geçerli sonra bu işlevini çağırmalıdır.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index