COleControl::GetRectInContainer

bool GetRectInContainer ( lprect lpRect );

Dönüş değeri

Sıfır denetim yerinde aktif ise; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpRect

Denetimin koordinatları içine kopyalanacak dikdörtgen yapısı için işaretçi.

Açıklamalar

Denetimin dikdörtgen göreli olarak aygıt birimlerle ifade konteyner, koordinatları elde etmek için bu işlevini çağırın. Dikdörtgen yalnızca denetim yerinde etkin ise geçerlidir.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::SetRectInContainer, COleControl::GetControlSize

Index