COleControl::GetNotSupported

void GetNotSupported ( );

Açıklamalar

Bu işlev herhangi bir özelliğin Get işlevini yerine nerede alma özelliği denetimin kullanıcı tarafından desteklenmediğini diyoruz. Salt yazılır bir özelliği olacak bir örnek.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;COleControl::Set&NotSupported

Index