COleControl::GetMessageString

s&anal void GetMessageString ( UINT nID, CStringamp; rMessage ) const;

Parametreleri

nID

Bir menü öğesi kimliği.

rMessage

Üzerinden bir dize döndürülür CString nesnesine bir başvuru.

Açıklamalar

NIDtarafından tanımlanan menü öğesi amacını açıklayan kısa bir dize edinmek için çerçeve tarafından çağrılan. Bu menü öğesi vurgulanır ise durum çubuğunda görüntülenecek bir ileti almak için kullanılabilir. Varsayılan uygulama nID tarafından tanımlanan bir dize kaynağı yüklemeye çalışır.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index