COleControl::GetHwnd

ole_handle GetHwnd ( );

Dönüş değeri

Ole denetimin pencere işleyicisi, varsa; Aksi takdirde null.

Açıklamalar

Bu işlev hisse senedi hWnd özelliğini Get işlevini uygular.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index