COleControl::GetForeColor

ole_color GetForeColor ( );

Dönüş değeri

Dönüş değeri, eğer başarılı bir ole_color değeri olarak, geçerli ön plan rengini belirtir. Bu değer için tercüme edilebilir bir colorref değeri ile TranslateColor çağrısı.

Açıklamalar

Bu işlev stok ForeColor özelliğinin Get işlevini uygular.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::AmbientForeColor, COleControl::TranslateColor, COleControl::GetBackColor, COleControl::SetForeColor

Index