COleControl::GetFontTextMetrics

void GetFontTextMetrics ( LPTEXTMETRIC lptm, CFontHolder& fontHolder );

Parametreleri

lptm

Bir TEXTMETRIC yapısı için işaretçi.

fontHolder

CFontHolder nesnesine başvuru.

Açıklamalar

Denetim tarafından sahip olunan bir CFontHolder nesnesine metin ölçümleri ölçmek için bu işlevini çağırın. Böyle bir yazı COleControl::SelectFontObject fonksiyonu ile seçilebilir. GetFontTextMetrics , lptm ile fontHolder' ın yazı başarılıysa bilgi geçerli ölçümler tarafından işaret TEXTMETRIC yapısı başlatılamıyor veya yapısını sıfırlarla değil başarılı doldurun. Bu işlevi yerine kullanmanız gereken :: GetTextMetrics zaman herhangi bir ole nesne, katıştırılmış gibi denetimler, çünkü kontrol boyama kendilerini meta dosyası işlemek için gerekli.

TEXTMETRIC yapısı varsayılan yazı tipi, SelectFontObject işlevi çağırıldığında yenilenir. Sonra sadece sağladığı bilgiler sağlamak için hisse senedi Font özelliğini seçerek geçerli GetFontTextMetrics çağırmalısınız.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index