COleControl::GetFont

LPFONTDISP GetFont ( );

Dönüş değeri

Denetimin stok Font özelliğini yazı gönderme arayüzü için bir işaretçi.

Açıklamalar

Bu işlev, hisse senedi Font özelli?ini Get işlevini uygular. Arayan bittiğinde nesneyi serbest bırakmanız gerekir unutmayın. Denetimi uygulama içinde denetimin stok yazı nesnesi erişmek için InternalGetFont kullanın. Kontrol tipleri hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı ActiveX denetimleri: yazı tiplerini kullanarak bir ActiveX denetiminin Visual c++ Programcı Kılavuzu.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::SetFont, COleControl::AmbientFont, COleControl::InternalGetFont

Index