COleControl::GetExtendedControl

LPDISPATCH GetExtendedControl ( );

Dönüş değeri

Kapsayıcı bir işaretçi genişletilmiş Denetim nesnesi. Hiçbir nesne varsa, değeri null olduğunda.

Bu nesne aracılığıyla manipüle edilebilir ve IDispatch arabirimi. QueryInterface , nesne tarafından sağlanan diğer kullanılabilir arabirimleri almak için de kullanabilirsiniz. Ancak, nesne belirli bir arabirim kümesini desteklemek için gerekli değildir. Not bir kapsayıcının genişletilmiş denetim nesnesinin özellikleri üzerinde güvenerek denetim diğer rasgele kapsayıcılara taşınabilirliği sınırlar.

Açıklamalar

Denetimin özellikler geniş bir dizi ile temsil eden konteyner tarafından tutulan bir nesneye bir işaretçi elde etmek için bu işlevini çağırın. Bu işlevi çağıran işlevin nesnesi ile bittiğinde işaretçiyi serbest bırakmak için sorumludur. Konteyner, bu nesne desteği için gerekli değil.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index