COleControl::GetEnabled

bool GetEnabled ( );

Dönüş değeri

Denetim etkinse, sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Bu işlev etkin özelliğini, denetimin stokunun Get işlevini uygular.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::SetEnabled, COleControl::OnEnabledChanged

Index