COleControl::GetControlSize

void GetControlSize ( int * pcx, int * pcy );

Parametreleri

pcx

Denetimin genişliğini piksel cinsinden belirtir.

pcy

Denetimin yüksekliğini piksel cinsinden belirtir.

Açıklamalar

Ole denetimi penceresinin boyutunu almak için bu işlev çağrısı.

Tüm koordinatları denetimi Windows denetimin sol üst köşesine göre olduğunu unutmayın.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::GetRectInContainer, COleControl::SetControlSize

Index