COleControl::GetClientSite

LPOLECLIENTSITE GetClientSite ( );

Dönüş değeri

Denetimin geçerli istemci sitesinde kapsayıcısının bir işaretçi.

Açıklamalar

Bir nesne için geçerli istemci site kapsayıcısının içinde işaretçinin sorgulamak için bu işlev çağrısı.

Döndürülen işaretçi IOleClientSiteörneğine işaret eder. Onun içeriği kapsayıcılar tarafından uygulanan IOleClientSite arabirimi nesnesinin görülmektedir: nerede o demirlemiş nerede o gets depolama, kullanıcı arabirimi ve diğer kaynakları belgede.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index