COleControl::GetClientRect

virtual void GetClientRect ( lprect lpRect ) const;

Parametreleri

lpRect

Penceresiz denetimin istemci alanının boyutlarını içeren bir rect yapısı için işaretçi; başka bir deyişle, denetimin boyutu eksi pencere kenarlıklarının, çerçeveler, kaydırma çubuklarını vb.. LpRect parametresi denetimin istemci dikdörtgen, değil konumuna boyutunu gösterir.

Açıklamalar

Denetimin istemci alanının boyutunu almak için bu işlev çağrısı.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index