COleControl::GetClassID

sanal hresult GetClassID ( LPCLSID pclsid ) = 0;

Dönüş değeri

Sıfır çağrı olduysa; Aksi halde 0.

Parametreleri

pclsid

Sınıf kimliği konumunu gösteren işaretçi.

Açıklamalar

Denetimin ole sınıf kimliği almak için çerçeve tarafından çağrıldı. Genellikle IMPLEMENT_OLECREATE_EX makro tarafından uygulanan.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index