COleControl::GetCapture

CWnd * GetCapture ( );

Dönüş değeri

Denetimi etkinleştirilmiş ve penceresiz, yakalama yoksa denetimin şu anda fare yakalama (denetimin konteyner tarafından belirtildiği şekilde) veya null varsa Bu verir.

Aksi halde, fare yakalama ( CWnd::GetCaptureile aynı) CWnd nesnesini döndürür.

Açıklamalar

COleControl nesne fare yakalama olup olmadığını saptamak için bu işlevini çağırın. SetCapture çağrıldığında etkin penceresiz Denetim fare yakalama alır.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::SetCapture, COleControl::ReleaseCapture

Index