COleControl::GetBorderStyle

kısa GetBorderStyle ( );

Dönüş değeri

denetimin normal kenarlık varsa 1; Denetimin kenarlık yok varsa 0.

Açıklamalar

Bu işlev, denetimin stok BorderStyle özelliğinin Get işlevini uygular.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::SetBorderStyle, COleControl::OnBorderStyleChanged

Index