COleControl::GetBackColor

ole_color GetBackColor ( );

Dönüş değeri

Dönüş değeri, eğer başarılı bir ole_color değeri olarak, geçerli arka plan rengini belirtir. Bu değer colorref değer için TranslateColor çağrısı ile tercüme edilebilir.

Açıklamalar

Bu işlev, denetimin stok BackColor özelliğini Get işlevini uygular.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::AmbientBackColor, COleControl::TranslateColor, COleControl::SetBackColor, COleControl::GetForeColor

Index