COleControl::GetAppearance

kısa GetAppearance ( );

Dönüş değeri

Dönüş değeri, eğer başarılı kısa (VT_I2) bir değer olarak geçerli görünüm ayarını belirtir. Denetimin görünümü 3d ise denetimin görünümünü düz ve 1 ise, bu değer sıfırdır.

Açıklamalar

Bu işlev, denetimin stok Appearance özelliğinin Get işlevini uygular.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::SetAppearance, COleControl::OnAppearanceChanged

Index