COleControl::FireReadyStateChange

void FireReadyStateChange ( );

Açıklamalar

Hazır devlet denetiminin geçerli değeri olan bir olayı harekete bu işlevini çağırın. Hazır durumu aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

READYSTATE_UNINITIALIZED

Varsayılan başlatma durumu

READYSTATE_LOADING

Denetim özelliklerini şu anda yükleniyor

READYSTATE_LOADED

Denetim başlatıldı

READYSTATE_INTERACTIVE

İnteraktif olması için yeterli veri kontrolü vardır ama her zaman uyumsuz veri henüz yüklü

READYSTATE_COMPLETE

Tüm verileri denetime sahiptir

Denetimin geçerli hazırlık belirlemek için GetReadyState kullanın.

InternalSetReadyState değişiklikleri değeri hazır duruma verilen, sonra FireReadyStateChange çağrıları.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::GetReadyState, COleControl::InternalSetReadyState

Index