COleControl::FireMouseUp

void FireMouseUp ( kısa nButton, kısa nShiftState, OLE_XPOS_PIXELS x, OLE_YPOS_PIXELS y );

Parametreleri

nButton

Fare düğmesini serbest sayısal değer. Aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

nShiftState

Aşağıdaki bayrakları bir arada içerir:

x

İmleci bir fare düğmesi olarak yayımlandığında x koordinatı. Koordinat denetim penceresinin sol üst köşesine göre olan.

y

Fare düğmesini yayımlandığında bir imleç y koordinatı. Koordinat denetim penceresinin sol üst köşesine göre olan.

Açıklamalar

Üzerinde etkin bir özel denetim bir fare düğmesi serbest bırakıldığında çerçeve tarafından denir. Olay başlatıldığında, bu olayın özel bir olay tanımlanırsa, belirleme.

İçin otomatik ateşleme gerçekleşmesi için MouseUp olayının denetimin olay göster tanımlanan stok MouseUp olayının olmalıdır.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::FireMouseDown, COleControl::FireClick, COleControl::FireDblClick

Index