COleControl::FireKeyPress

void FireKeyPress ( ushort * pnChar );

Parametreleri

pnChar

Tuşa basıldığında karakter değeri için bir işaretçi.

Açıklamalar

Bir anahtar basıldı ve özel denetim kapsayıcıda kullanıcı Arabirimi etkin olduğu sırada serbest zaman çerçeve tarafından denir. Olay başlatıldığında, bu olayın özel bir olay tanımlanırsa, belirleme.

Olay alıcı, pnChar, örneğin değiştirin, tüm küçük harfli karakterler büyük harfe dönüştürme. Değiştirilen karakteri incelemek isterseniz, OnKeyPressEvent geçersiz kılar.

İçin otomatik ateşleme gerçekleşmesi için KeyPress olayı denetimin olay göster tanımlı bir hisse senedi KeyPress olayı olmalıdır.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::OnKeyPressEvent, COleControl::FireKeyDown, COleControl::FireKeyUp

Index