COleControl::FireDblClick

void FireDblClick ( );

Açıklamalar

Fare tıklatıldığında, üzerinde etkin bir kontrol çerçeve tarafından denir. Olay başlatıldığında, bu olayın özel bir olay tanımlanırsa, belirleme.

İçin otomatik ateşleme oluştuğu bir DblClick olayı denetimin olay göster tanımlanan stok bir DblClick olayı olmalıdır.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::FireClick, COleControl::FireMouseDown, COleControl::FireMouseUp

Index