COleControl::FireClick

void FireClick ( );

Açıklamalar

Fare üzerinde etkin bir denetim tıklatıldığında çerçeve tarafından denir. Olay başlatıldığında, bu olayın özel bir olay tanımlanırsa, belirleme.

İçin otomatik ateşleme gerçekleşmesi için bir Click olay denetimin olay göster tanımlanan stok Click olayı olmalıdır.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::FireDblClick, COleControl::FireMouseDown, COleControl::FireMouseUp

Index