COleControl::ExchangeVersion

bool ExchangeVersion ( CPropExchange * pPX, dword dwVersionDefault, bool bConvert = gerçek );

Dönüş değeri

Sıfır olmayan başarılı fonksiyonu; Aksi halde 0.

Parametreleri

pPX

Bir CPropExchange nesnesi için bir işaretçi. Nesnenin yönünü dahil olan mülkiyet değişimi kapsamında kurmak için çerçeve malzemeleri.

dwVersionDefault

Denetimin geçerli sürüm numarası.

bConvert

Kalıcı veri son biçimine kaydedildiğinde veya yüklenen aynı biçimde tutulan dönüştürülmüş olup olmadığını gösterir.

Açıklamalar

Sokmak ya da denetimin sürüm bilgileri devlet başlatmak için bu işlevini çağırın. Genellikle, bu COleControl::DoPropExchangebir denetim geçersiz kılma adlandırılan ilk işlevi olacaktır. Yüklerken, bu işlev kalıcı veri sürüm numarasını okur ve CPropExchange nesnesinin version özniteliği buna göre ayarlar. Kaydederken, bu işlevi kalıcı veri sürüm numarasını yazar.

Kalıcılık ve sürüm oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz: yazı ActiveX denetimleri: Dizgeleştirme Visual c++ Programcı Kılavuzu.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::DoPropExchange

Index