COleControl::ExchangeStockProps

void ExchangeStockProps ( CPropExchange * pPX );

Parametreleri

pPX

Bir CPropExchange nesnesi için bir işaretçi. Nesnenin yönünü dahil olan mülkiyet değişimi kapsamında kurmak için çerçeve malzemeleri.

Açıklamalar

Sokmak ya da denetimin hisse senedi özelliklerini durumunu başlatmak için bu işlevini çağırın. Bu işlev normalde COleControl::DoPropExchange varsayılan uygulama adlandırılır.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::DoPropExchange

Index