COleControl::ExchangeExtent

bool ExchangeExtent ( CPropExchange * pPX );

Dönüş değeri

İşlev başarılı ise sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Parametreleri

pPX

Bir CPropExchange nesnesi için bir işaretçi. Nesnenin yönünü dahil olan mülkiyet değişimi kapsamında kurmak için çerçeve malzemeleri.

Açıklamalar

Sokmak ya da denetimin kapsamı ( HIMETRIC birim boyutları) durumunu başlatmak için bu işlevini çağırın. Bu işlev normalde COleControl::DoPropExchange varsayılan uygulama adlandırılır.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::DoPropExchange

Index