COleControl::EnableSimpleFrame

void EnableSimpleFrame ( );

Açıklamalar

Basit kare karakteristik bir ole denetimi etkinleştirmek için bu işlevini çağırın. Bu özellik diğer denetimleri, ama doğru değil ole kapsayıcı görsel çevreleme desteklemek bir denetim sağlar. Grup kutusu denetimlerle birkaç örnek olacaktır. Bu denetimleri bulunan ole değil, ancak bunlar aynı grup kutusunda.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index