COleControl::DrawMetafile

void Dr&awMetafile (cdc * pDC, CRectamp; rc);

Parametreleri

pDC

İşaretçiyi meta aygıtı bağlama.

rc

Dikdörtgen alan çizilmiş olması.

Açıklamalar

Meta dosyası aygıt içeriğini kullanıldığında çerçeve tarafından adı.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::OnDraw, COleControl::DrawContent, COleControl::OnDrawMetafile

Index