COleControl::DoSuperclassPaint

void DoSupercl&assPaint ( cdc * pDC, const CRectamp; rcBounds );

Parametreleri

pDC

Aygıt içeriğini kontrol kapsayıcı bir işaretçi.

rcBounds

Denetim çekilecek olan alan.

Açıklamalar

Etkin olmayan bir ole denetimi resim düzgün işlemesine bu işlevini çağırın. ole alt sınıfların bir Windows kumanda ve çağrılması gerekir, bu işlev yalnızca kullanılmalıdır OnDraw kontrol fonksiyonu.

Bu işlev ve Windows Denetim sınıflara hakkında daha fazla bilgi için bkz: makale ActiveX denetimleri: Windows Denetim sınıflara Visual c++ Programcı Kılavuzu.

COleControl genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: COleControl::OnDraw

Index